Nabożeństwa w ciągu Roku Liturgicznego

Nabożeństwa majowe – niedziele i święta o godz. 16.30; w dni powszednie o godz. 17.30 i dodatkowo od poniedziałku do piątku o godz. 20.30

Nabożeństwa czerwcowe  – niedziele i święta o godz. 16.30; w dni powszednie o 17.30

Nabożeństwa październikowe (różaniec) – niedziele i święta o godz. 16.30; w dni powszednie: poniedziałek – sobota o godz. 17.30; dla młodzieży w piątek o godz. 18.00

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu godz. 16.00

Droga krzyżowa – piątki Wielkiego Postu: godz. 16.00 (dla dzieci); 17.30 (dla dorosłych); 19.15 (dla młodzieży)