Nowenna do Matki Bożej Odporyszowskiej

Modlitwa na rozpoczęcie Nowenny:

 

Otwórzmy nasze serca przed Matką Najświętszą w Cudownym Obrazie i podczas tej Nowenny starajmy się wypowiedzieć i wyśpiewać Jej wszystko: całą naszą miłość, wdzięczność i troskę.

Wznieśmy przeto swoją duszę przed Tron Boży, gdzie króluje ukoronowana przez Syna Bożego – Matka, darowana nam na Krzyżu, jako Matka nas wszystkich. 

MODLITWA I 

Zebrani dzisiaj w duchu miłości przed twoim Obrazem Matko Najświętsza, dziękujemy Ci na samym początku naszej modlitwy za to że, zechciałaś objawić Swoją miłość i moc, właśnie przez ten cudowny Swój wizerunek. Niezliczona i nieprzenikniona ilość łask duszy i ciała, wyproszona przez Twoje pośrednictwo, uczyniła ten Obraz świętym i kochanym. Jakże niegodni Twojej miłości i pomocy czujemy się wszyscy, kiedy uświadamiamy sobie swoją słabość i grzeczność.

Wiemy dobrze, że pierwszą troską Twojego Matczynego Serca, jest bliskość naszej duszy przy Twoim Synu. Przy Nim bowiem możemy tylko znaleźć pełne szczęście i zbawienie. Zdajemy sobie również sprawę, że jakakolwiek łaska Twojej miłości i pomocy, jest możliwa tylko o ile czysta jest nasza dusza. Dlatego prosimy Cię, wstaw się za nami o przebaczenie naszych win i grzechów, aby ta obecność przy Tobie i Twoim Synu, była miła Ojcu Niebieskiemu i wyprosiła nam potrzebne łaski.

 

Prosimy Cię przeto: Wstaw się za nami Matko Boska Odporyszowska

 

 1. Aby Bóg przebaczył nam naszą słabą wiarę.
 2. Aby Bóg darował nam naszą oziębłość.
 3. Aby Bóg przebaczył nam lekceważenie dnia świętego i codziennej modlitwy.
 4. Abyśmy uzyskali przebaczenie wszystkich grzechów zgorszenia.
 5. Aby Bóg darował nam, brak miłości w codziennym życiu rodzinnym, społecznym i sąsiedzkim.
 6. Aby Bóg przebaczył nam, każdą ludzką nieuczciwość.

 

Pieśń ku czci NMP…                      

MODLITWA II 

Matko Najświętsza, królująca nam w Cudownym Obrazie na tym świętym miejscu, Ty jesteś nam dana od początku dziejów ludzkości jako obrona przed szatanem.

         W Tobie złożył Bóg moc niszczącą panowanie złego ducha, w naszej skażonej naturze ludzkiej. Wsłuchujemy się z wiarą i wdzięcznością w głos miłości Ojca Niebieskiego – Boga Stwórcy, mówiącego po upadku pierwszego człowieka do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej”.

Zebrani przed Obrazem Twojej matczynej miłości chronimy się pod Twój płaszcz i chcemy tam ukryć wszystkich nam bliskich. Prosimy Cię, abyś zniszczyła panowanie szatana w rodzinach naszych i w całej Ojczyźnie naszej.

 

Ufnym przeto sercem wołamy: Prosimy Cię Matko Boska Odporyszowska

 

 1. Abyś od każdej duszy ochrzczonej odpędziła ducha złego kuszącego do grzechu.
 2. Abyś wszystkie dzieci i młodzież obroniła przed złem i zgorszeniem.
 3. Abyś małżeństwa i rodziny nasze zachowała w budującej zgodzie i miłości.
 4. Abyś dotkniętych pijaństwem wyrwała z poniżającego nałogu.
 5. Abyś z naszego życia wykorzeniła zazdrość i nienawiść.
 6. Aby w naszych rodzinach i wśród sąsiadów panowała zgoda i chętna pomoc.
 7. Abyś nas i wszystkich nam bliskich zachowała w wierze Chrystusowego Kościoła.

 

Pieśń ku czci NMP… 

MODLITWA III 

Matko Najświętsza, Ty jesteś Matką wszystkich ludzi i każdego chcesz wspomagać Swoją Miłością i pomocą. Prosimy Cię przeto, weź w Swą cudowną opiekę cały Kościół Twojego Syna. Spraw, niech się rozrasta w liczbę, nich jaśnieje przede wszystkim pociągającą świętością. Utwierdź wiarę wszystkich ochrzczonych, ale i daj im również świadomość:

– że wiara, to szlachetne życie i bezgraniczna ufność Bogu,

– że wiara, to umiłowanie Przykazań Bożych i nauki Twojego Syna,

– wreszcie, że wiara to szacunek i miłość każdego człowieka. 

 

Daj nam Matko Najświętsza siłę praktykowania na co dzień takiej wiary i ufności, jaką Ty okazałaś w całym Swoim Życiu.

Wspomagaj Matko Najświętsza Ojca św. i wypraszaj mu natchnienie i moc Jego nauki. Wspieraj trudy i słabe siły biskupów i kapłanów. Otocz Swoją Matczyną miłością każdą rodzinę zakonną i wszystkie powołania do Służby Bogu.

Weź w opiekę Matko Najświętsza umiłowaną Ojczyznę naszą. Broń Jej od wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Spraw, aby Polska zawsze jaśniała wiernością Twojemu Synowi, ukochaniem Ciebie jako Matki i Królowej oraz siłą moralną rodzin naszych młodzieży i dzieci.

         Uzdrów Matko Najświętsza wszystkich zagubionych w wierze, opętanych nienawiścią, pognębionych nałogami i pochłoniętych gonitwą za bogactwem. Spraw, aby Ojczyzna nasza była zawsze Twoim i Twojego Syna Królestwem, kroczącym bezpiecznie na radosne i wieczne spotkanie z Tobą i z całą Trójcą Przenajświętszą w niebie.

Ufni w Twoje wstawiennictwo razem z Tobą wołamy do Twojego Syna: Wysłuchaj nas Panie

 

 1. Prosimy za wszystkich ochrzczonych, aby zawsze pamiętali, że stanowią Ciało Chrystusowego Kościoła.
 2. Prosimy za Ojca św. NN, aby Jego głos jako Zastępcy Chrystusa, był chętnie przyjmowany przez wszystkie narody.
 3. Prosimy za naszą parafie, abyśmy złączeni wiarą i miłością Matki Najświętszej, byli sobie siostrami i braćmi w codziennym życiu. 

 

 1. Prosimy za wszystkich nam bliskich, aby cała rodzina nasza, umocniona wstawiennictwem NMP, kroczyła radośnie ku szczęściu wiecznemu.
 2. Prosimy za dzieci i młodzież, aby w całym swoim życiu, chętnie czerpali siłę z Sakramentów Jezusowej Miłości.
 3. Prosimy za nas samych, zebranych na tej nowennie, abyśmy cenili sobie skarb wiary świętej i pociągali swym życiem innych do Boga.

 

Przez Twoje wstawiennictwo, najlepsza nasza Orędowniczko, pragniemy teraz przedstawić Tobie nasze prośby…        (następuje odczytanie próśb i podziękowań do Matki Bożej Odporyszowskiej) 

 

Pieśń ku czci NMP…                  

         MODLITWA IV 

Swoim skromnym sercem objęliśmy Matko Najświętsza cały świat: Kościół Twojego Syna i dzieci Twojego Narodu. A teraz Matko nasza proszę Cię, stań się Matką moją. Tak bardzo pragnę rozmawiać całą swoją duszą, sercem i umysłem tylko ja sam z Tobą.

Tyle ludzkich słabości targa moim człowieczeństwem, ale ja Matko Najświętsza chronię się u Ciebie, bo chcę wytrwać w miłości i przyjaźni Twojego Syna. Wspomóż mnie, abym skutecznie przezwyciężał wszystkie pokusy grzechu.

Jakże często Matko moja przychodzą mi do głowy różne wątpliwości i trudności wiary. Wiem, że jest to walka szatana o moją duszę. Nie opuszczaj mnie w tej walce Matko Najświętsza.

 

Tak bardzo chciałbym być czysty, szlachetny i dobry, a wciąż przegrywam. Wspomagaj mnie Matko, abym zawsze był dzieckiem Twoim i Twojego Syna.

I na koniec proszę Cię Matko Najświętsza bardzo serdecznie: bądź zawsze moją Matką. Niezależnie ile będę miał lat, niezależnie nawet czy będę przyjacielem – czy nie daj Boże – wrogiem Kościoła i wiary świętej. Ty, Maryjo bądź zawsze moją Matką i nie pozwól, abym zginął na zawsze. Maryjo! Proszę Cię raz jeszcze – bądź moją Matką! Matko Boża Odporyszowska, bądź moją Pomocą i Opiekunką. Amen!

 

Modlitwa do Matki Bożej Odporyszowskiej

        

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko Boża Odporyszowska * Ty od wieków jesteś naszą największą pomocą i radością. * Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego wyniszczenia, * zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością * jako dzieci do najlepszej Matki. * Broń  jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej. * Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą rodziną naszą. *  Tych, którzy zbłądzili * przyprowadź na ścieżki prawdy i wewnętrznego pokoju. * Każdy z nas *  stojąc przed Tobą, * niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski. * Wysłuchaj nas Matko Boża Odporyszowska w naszych potrzebach, *  abyśmy w całym życiu mogli Ci dziękować, *  wielbić * i wysławić. * Amen! 

 

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ ODPORYSZOWSKIEJ 

O Odporyszowska… 

O Odporyszowska Panno Maryjo!

Niechaj Twa opieka zawsze nam sprzyja,

Niechaj zawsze będzie

Twoja wola wszędzie

Na ziemi i w niebie, prosimy Ciebie

         Tyś się tu na piasku ludziom zjawiła

         Abyś nas w opiekę swoją przyjęła,

Abyś tu każdemu

Niosła pomoc, zdrowie

By Cię lud twój wielbił w Odporyszowie. 

W lesistej krainie…

 

W lesistej krainie wśród tarnowskich wzgórz

Króluje nam Matka czterysta lat już. Ave…

Jej Obraz cudowny, chronił ziemię w krąg

Opieka i łaski spływały z Jej rąk. Ave…

Gdy hordy tatarskie napadły ten lud

Zajaśniał wśród lasów Jej Obrazu cud. Ave…

Wygnańców powiodłaś na zwycięski bój

Rycerzom za tarcze służył Obraz Twój. Ave…

I odtąd od wieków bronisz każdy dom

W opiekę Twą matko niesiem troskę swą. Ave…

Jak ongiś przed Szwedem ochroniłaś wieś

I dzisiaj nam pomóż pokój zgodę nieść. Ave…

 

 

Dziecięciu wzrok dałaś – dziś też prowadź je

Od złego na świecie w opiece dziatwę miej. Ave…

Gdy ongiś spragnieni szukali tu wód

Źródełko wskazałaś – miłości to cud. Ave…

Broniłaś wśród wojen Kościoła nasz próg

Na Twoje skinienie cofał się stąd wróg. Ave…

Tyś ludu pociechą od czterystu lat

Błogosław tym polom, stań na straży chat. Ave…

W rodzinach, w parafii niech płonie twój znak

Niech zgoda i miłość łączy wszystkich wraz. Ave…

Łagodna i cicha Patronko ziem tych

Ochraniaj nam młodzież od przykładów złych. Ave…

Pod twoją obronę oddajemy wciąż

Parafię, rodziny i swój własny los. Ave…

W Obrazie cudownym jest historii jest czas

Matko Odporyszowska króluj w każdym z nas. Ave…