Wielki Odpust Ku Czci Matki Boskiej Zwycięskiej 2023r

Dzień Trzeźwości

Dzień Rodzin

Dzień Czcicieli Niepokalanej

Dzień Chorych

Dzień Modlitw w Intencji Kościoła oraz o Powołania Kapłańskie i Zakonne;
Dzień Modlitw w Intencji Ojczyzny