Studzienka

Z okresem wojen szwedzkich wiąże się jeszcze dodatkowa legenda ziemi odporyszowskiej. To tutaj w czasie objawienia Matki Bożej podczas „potopu szwedzkiego” wytrysnęło siedem cudownych źródełek, dających wodę otoczonej przez wroga społeczności. Dziś śladem tego jest Studzienka, zasilana przez ostatnie bijące źródło. Jego woda według podań ma właściwości lecznicze. W tym miejscu zbudowano kapliczkę, która z biegiem lat uległa zniszczeniu, a na miejscu której dzisiaj stoi okazała kaplica wzniesiona staraniem ks. Henryka Surmy CM i ofiarom Rodaków z USA.