Duszpasterze

ks. Janusz Oćwieja CM – proboszcz

ks. Bronisław Myrda CM

ks. Rafał Malinowski CM – wikariusz

ks. Marian Kot CM