Msze św. Wieczyste

Przy Sanktuarium Oczyszczenia NMP w Odporyszowie k/Tarnowa – za pozwoleniem Biskupa Diecezjalnego Diecezji Tarnowskiej – pod kierunkiem Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo zawiązany został ZWIĄZEK MSZY WIECZYSTYCH

Są to Msze św. odprawiane w każdy wtorek po wszystkie czasy za żyjących i zmarłych, aby nieść pomoc duchową oraz wyjednać łaski potrzebne dla żyjących, a zmarłym spieszyć z pomocą Miłosierdzia Bożego, dopomagając im w zwolnieniu ich z kar czyśćcowych. 

Aby zapisać osobę do Mszy Świętych Wieczystych należy podać imię i nazwisko osoby żyjącej lub zmarłej, a także swój dokładny adres. Zgłoszenia przyjmujemy w naszej kancelarii parafialnej lub przesłane listownie. 

Wpisu jednej osoby można dokonać tylko raz. Kwota składanej ofiary jest dowolna. Przeznaczamy ją na utrzymanie Sanktuarium Matki Bożej Odporyszowskiej oraz działalność apostolską. 

Przypominamy, że po zawiadomieniu nas o śmierci osoby zapisanej do Związku Mszalnego przepisujemy ją na listę modlitw za zmarłych członków Związku.           

Nasz adres:

Parafia Rzymskokatolicka Oczyszczenia NMP
Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej
Odporyszów, Plac Kościelny 1, 33-240 Żabno
Księża Misjonarze, tel. +48 (14) 645-69-84 / 645-56-35

 

Konto złotówkowe:

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
PL 41 1500 1748 1217 4005 5683 0000

  (przy przelewach zagranicznych po numerze konta należy dopisać WBKPPLPP)

 

Konto walutowe USD:

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej

PL 83 1500 1748 1217 4005 5696 0000

  (przy przelewach zagranicznych po numerze konta należy dopisać WBKPPLPP)